Spacer

ADD coaching

Nadat in 2007 bij hun dochter ADD was vastgesteld, stond het leven van Margo Matse en haar man wel even op zijn kop. Maar het kwam goed en met de juiste begeleiding bereikte hun dochter haar doelen; ook op school. Voor Margo was de kous daarmee niet af. Er vielen voor haar veel puzzelstukjes op hun plaats, doordat ze erachter kwam dat ze zelf ook ADD heeft. Ze wilde weten waar achttienplussers met ADD terecht kunnen en ontdekte dat er weinig hulpverlening voor volwassenen met ADD voorhanden was. Voor haar was dit een reden om opnieuw te gaan studeren en sinds 2010 is Margo met ADD Coaching een van de weinige ADD-coaches voor volwassenen in Nederland.

3
add coaching Margo Matse

Hoe Margo in aanraking kwam met ADD

Haar dochter is inmiddels tweeëntwintig. Toen ze op de basisschool in groep zeven zat, ontdekte Margo dat er iets niet klopte, doordat terugkoppelingen van school niet strookten met haar eigen ervaringen met haar. “Van mijn drie kinderen was zij verbaal het sterkst en als peuter en kleuter ontwikkelde zij zich het snelst.”, aldus Margo: “Maar op school bleven haar resultaten achter, omdat ze de instructies miste en daardoor vaak niet snapte wat de bedoeling was. Bij mij matchte dat totaal niet met hoe ik haar observeerde. De leerkrachten gaven steeds aan dat het er wel in zat, maar dat het er niet uitkwam. Volgens hen was ze snel afgeleid, zat ze dromerig om zich heen te staren en maakte ze haar taken niet af. Ik besprak dit regelmatig met een vriendin van me die een zoontje had met ADHD en die zich al veel meer in de materie verdiept had. De term ADD was haar inmiddels ook bekend en op een gegeven moment zei ze dat ze daar steeds aan moest denken als ik het over mijn dochter had.”

“Toen ik de uitslag van de CITO-score zag, rolden de tranen over mijn wangen”

Margo ging op internet kijken wat ADD precies is. Toen ze las wat de symptomen zijn, was dat voor haar heel confronterend, omdat ze ontdekte dat ze zelf aan ruim negentig procent van de eigenschappen voldoet. Omwille van haar dochter heeft ze dat eerst geparkeerd. Margo: “Ik heb er zelf voor gezorgd dat ze een goede diagnose kreeg en direct huiswerkbegeleiding geregeld. De leerkracht die ze toen op school had, was een hele goede leerkracht. Het was een jonge meid die heel enthousiast voor de klas stond en die het ook leuk vond om de uitdaging aan te gaan om met alle tips, trucs en tools haar niveau omhoog te krijgen. We hadden mazzel dat ze deze juf ook in groep acht had. Begin groep zeven was haar niveau VMBO Kader Theorie en eind groep acht kreeg ze HAVO VWO Advies. Toen ik de uitslag van de CITO-score zag, rolden de tranen over mijn wangen!”

“Het is pas een stoornis als je er gestoord van wordt.”

Gedurende het proces ontdekte Margo dat, wanneer de omgevingsfactoren positief beïnvloed worden, iemand met ADD heel goed de eigen potenties kan gebruiken en wel degelijk tot zijn of haar doel kan komen qua werk en sociale contacten.

Het verschil tussen ADD en ADHD

Op mijn vraag wat het verschil is tussen ADD en ADHD antwoordt Margo: “Heel kort door de bocht mis je bij ADD de H van hyperactiviteit. ADD wordt ook wel het stille zusje van ADHD genoemd. De hoofdproblematieken bij beide stoornissen zijn een continue drukte in het hoofd en het organiseren en proberen vast te houden van aandacht. Maar waar de ADHD’er een stuiterbal is die heel erg aanwezig is met hyperactief en impulsief gedrag, aan heel veel dingen begint zonder het af te maken en soms zelfs een spoor van vernielingen achterlaat, is de ADD’er vaak dromerig en afwezig, kan niet tot actie komen en vertoont een hoge mate van uitstelgedrag. Hoewel de ADD’er last heeft van dezelfde drukte en onrust in het hoofd, is dat aan de buitenkant minder zichtbaar dan bij de ADHD’er, of het moet zijn doordat de omgeving zoiets heeft van ‘Waar zit je met je hoofd?’. Eigenlijk heeft de ADHD’er mazzel doordat die de drukte in het hoofd eruit gooit, terwijl het bij de ADD’er onder de oppervlakte blijft, wat het nog lastiger maakt. ”

“ADD wordt ook wel het stille zusje van ADHD genoemd.”

Het is volgens Margo dan ook veel moeilijker om de diagnose vast te stellen, omdat iemand met ADD, in tegenstelling tot iemand met ADHD, veel minder opvalt. Het wordt sneller toegeschreven aan karaktereigenschappen en er wordt eerder naar gekeken in de trant van ‘Het zit er wel in, maar het komt er niet uit’ of ‘Die kan niet meer dan dit’.

verschil tussen add en adhd

ADD heeft niet alleen negatieve kanten

Ze benadrukt dat het niet alleen negatieve kanten heeft. De drukte in het hoofd heeft onder andere te maken met associatief denken. En hoewel dat ervoor zorgt dat iemand met ADD dromerig en afwezig overkomt en slecht kan luisteren, heeft het in interactieve contacten juist voordelen vanwege het snelle denkvermogen. Bovendien zijn mensen met ADD ook creatiever en out of the box. Margo: “Het is pas een stoornis als je er gestoord van wordt. Op het moment dat je merkt dat je je gaven en talenten niet kunt inzetten om je doelen te bereiken en dat je daar heel hard voor moet werken met weinig resultaat, wat dodelijk vermoeiend is, is het wel degelijk een stoornis. En dan is er sprake van een obstakel in je brein, waar je mee moet leren omgaan, zodat je leert hoe je wel je doelen kan bereiken.”

margo matse add coach voor volwassenen

Hoe ADD Coaching is ontstaan

Het idee om ADD-coach voor volwassenen te worden kwam ruim tien jaar geleden vooral voort uit haar zoektocht naar haar eigen diagnose. Ze liep tegen onwetendheid en onkunde van voornamelijk jonge mensen aan die de vragenlijsten afwerkten en haar zeiden dat ze haar moeder mee moest nemen omdat de eigenschappen al voor haar zevende jaar aanwezig moesten zijn. “Inmiddels weet ik dat mijn moeder ADHD heeft.”, aldus Margo: “Die weet niet eens wanneer ik exact jarig ben, laat staan dat ze nog precies weet hoe het voor mijn zevende levensjaar was. En door de verwerking met alle bijbehorende emoties had ik überhaupt geen zin om mijn ouders erbij te betrekken. Ik liep destijds tegen de veertig en als er dan een grietje van drieëntwintig tegenover je zit die niet eens echt naar je verhaal luistert, denk je ‘Jij begrijpt er niets van’. Toen bedacht ik me dat wanneer ik daar tegenaan loop, het logisch is dat veel meer volwassenen in dezelfde zoektocht daar tegenaan lopen.”

ADD is voor meer dan 70% een genetisch bepaalde neurologische aandoening.”

workshop add coaching

Voor volwassenen zijn de wachttijden gemiddeld acht tot twaalf weken

Ze benadrukt dat het niet alleen negatieve kanten heeft. De drukte in het hoofd heeft onder andere te maken met associatief denken. En hoewel dat ervoor zorgt dat iemand met ADD dromerig en afwezig overkomt en slecht kan luisteren, heeft het in interactieve contacten juist voordelen vanwege het snelle denkvermogen. Bovendien zijn mensen met ADD ook creatiever en out of the box. Margo: “Het is pas een stoornis als je er gestoord van wordt. Op het moment dat je merkt dat je je gaven en talenten niet kunt inzetten om je doelen te bereiken en dat je daar heel hard voor moet werken met weinig resultaat, wat dodelijk vermoeiend is, is het wel degelijk een stoornis. En dan is er sprake van een obstakel in je brein, waar je mee moet leren omgaan, zodat je leert hoe je wel je doelen kan bereiken.”

Het unieke van ADD Coaching

Op mijn vraag of zij met ADD Coaching uniek is, antwoordt Margo: “Ja! Er zijn veel ADHD-coaches die als een soort bijproduct ook ADD behandelen, terwijl het bij mij het hoofdproduct is. Naast volwassenen met ADD zijn ouders van kinderen met ADD ook welkom, maar ik ga geen kinderen begeleiden. Ik ben namelijk geen begeleider maar een coach. En coaching is iets wat je doet met mensen die kunnen reflecteren op hun eigen gedrag. Kinderen hebben nog begeleiding en hulpverlening nodig en dat is niet wat ik bied. Ik ga niet wekelijks met een kind zitten om de planning te maken voor school. Ik kan wel heel goed aan ouders uitleggen hoe belangrijk het is dat ze hun kind op de juiste manier benaderen en hoe het ADD-brein werkt.”

add coach margo matse

De blijvende groei bij ADD Coaching

Omdat het efficiënter is om tijdens de eerste coachsessies alles in groepsverband uit te leggen, startte Margo begin 2018 met tweedaagse trainingen. De bedoeling was om het wat rustiger te krijgen qua coaching, maar dat bleek niet het geval. Het werd alleen maar drukker en omdat ze naar eigen zeggen zelf ook alles met haar ADD-brein goed moet blijven stroomlijnen, heeft ze in het voorjaar van 2019 contact gezocht met ADHD-coach Jolanda Rijneveld waar ze, via de Vereniging Christen Coaches, een paar jaar eerder al contact mee had gehad. Jolanda heeft een eigen coachpraktijk, maar werkt nu wekelijks op donderdag en vrijdag voor ADD Coaching. Hoewel Margo zelf zich uitsluitend richt op twintigplussers met ADD en ouders van kinderen die ADD hebben, wordt er door Jolanda coaching gegeven aan tieners die obstakels ondervinden. Zij vindt het namelijk ontzettend leuk om ook met deze doelgroep te werken.

training add coaching door Margo Matse

Werkwijze van Margo

Margo legt uit hoe het werkt als iemand contact opneemt: “Ik begin met een telefonische intake en als mensen dat niet prettig vinden en direct langs willen komen, combineren we de intake met de eerste coachsessie. Ik vraag altijd eerst wat men verwacht van de coachtrajecten. In het geval van een telefonische intake plannen we daarna een afspraak in. Vervolgens leg ik uit wat mijn visie op ADD is: dat het voor meer dan 70% een genetisch bepaalde neurologische aandoening is, die ook beïnvloed wordt door de opvoeding en omgevingsfactoren. Vervolgens behandel ik de gevolgschade die onder andere bestaat uit de stress, de bloopers en de trauma’s die je oploopt vanwege je ADD-brein. Van daaruit leg ik de methodieken uit waarmee de cliënt kan gaan oefenen en experimenteren. Na elke coachsessie maak ik, samen met de cliënt, een overzicht met bijbehorende opdrachten voor thuis. En afhankelijk van het traject wat iemand volgt, wordt de volgende afspraak dan na twee tot vier weken ingepland. Uiterlijk twee dagen voor de nieuwe afspraak krijg ik van de cliënt per e-mail een update over de stand van zaken en welk resultaat er wel of niet bereikt is. En daar gaan we dan weer mee aan de slag.”

intake telefonisch en direct

Ik begin met een telefonische intake en als mensen dat niet prettig vinden en direct langs willen komen, combineren we de intake met de eerste coachsessie.”

Inzicht & kennisoverdracht

De thuisopdrachten zijn heel persoonlijk, omdat de gevolgschade bij iedereen weer anders is. De een heeft een slaapstoornis door een continu gebrek aan tijdsbesef en een ander zit tegen een burn-out aan doordat die zoveel overhoop heeft gehaald, door steeds met iets nieuws te beginnen om er vervolgens weer snel mee te stoppen, dat er geen overzicht meer is en alle energie opgebrand is. Om maar eens twee van de talloze voorbeelden te noemen.

Margo werkt met bepaalde methodieken waarbij inzicht en kennisoverdracht twee belangrijke kernwoorden zijn, maar daar vanuit wordt het maatwerk. Verder ervaart ze dat mensen het fijn vinden dat er iemand tegenover hen zit die ook ADD heeft en niet volgens de lijstjes en protocollen te werk gaat, maar exact weet waar ze het over hebben. Er is bij Margo ruimte voor de pijn en verdriet die veroorzaakt worden door de aandoening en ze gedraagt zich niet als de deskundige die wel even zal zeggen wat je wel of niet moet doen. Daarentegen is er juist heel veel ruimte voor de cliënt om met haar of zijn eigen verhaal invulling te geven aan de eigen specifieke problematiek.

Hulpbronnen vormen the key

Ze verlangt van haar cliënten dat ze zelf hulpbronnen zoeken. Daar heeft ze een speciale reden voor. Want ADD’ers leven heel erg in hun binnenwereld en doordat ze zo in die eigen bubbel zitten, gaat er veel tijd verloren en is er weinig interactie. Bij het zelf zoeken naar hulpbronnen worden ze automatisch gedwongen om contact te zoeken met de buitenwereld. Bij een slaapstoornis kan zo’n hulpbron bijvoorbeeld een collega of vriend zijn die elke avond om elf uur appt dat hij naar bed gaat en ’s morgens om zeven uur dat hij opstaat. De bedoeling is dat de cliënt en de hulpbron dat samen net zo lang volhouden totdat het een patroon wordt en er een merkbaar resultaat is, doordat de persoon in kwestie bijvoorbeeld in de loop van de dag niet meer instort. Margo: “Veel oplossingen zijn heel praktisch en eigenlijk open deuren, waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan voeding, beweging en slaap, inspanning en ontspanning, frisse lucht, et cetera. En om het brein elke keer weer aan te zetten tot de juiste keuzes en acties, is interactie met de buitenwereld perfect.”

margo matse werkwijze

“Na elke coachsessie maak ik, samen met de cliënt, een overzicht met bijbehorende opdrachten voor thuis.”

ADD en relatieproblemen

ADD heeft veel sociale gevolgen en leidt vaak ook tot problemen in de relatie. Zo heeft Margo diverse ondernemers in haar klantenkring die voor tachtig procent heel goed draaien, maar een stukje sociale interactie thuis niet voor elkaar krijgen. “Ze hebben dan overdag zoveel gedaan met de nodige concentratie en focus, dat ze thuis direct in hun bubbel verdwijnen”, aldus Margo: “en dan gaat in de loop der tijd hun echtgenote dwarsliggen. Een vaak gehoorde klacht is ook dat relaties onder druk staan. Cijfers wijzen uit dat relaties met iemand met ADD of ADHD minder goed standhouden. De partner mist een verbinding en als je dat persoonlijk maakt, heeft iemand geen aandacht voor jou en dan wordt het heel ingewikkeld.”

“Je kunt je brein net zo trainen als de spieren in je arm”

Daardoor is haar doelgroep aan de ene kant toegespitst op ADD, maar aan de andere kant weer heel divers. Naar haar eigen zeggen gaat het om ‘mensen die hoog in het bankwezen zitten tot degenen die een uitkering krijgen en maatschappelijk niet meer functioneren’.

Van ADD trainingen naar onderwijs trainingen

Volgens Margo is onze samenleving er ook debet aan vanwege alle beeldschermen waardoor we fragmentarische informatie verwerken en snel doorzappen naar het volgende onderwerp, waardoor het concentratievermogen afneemt. Maar waar de maatschappij volgens haar vooral in tekortschiet, is het onderwijs hierin. Ze zou graag willen dat kinderen en tieners leren wat er met je brein gebeurt, hoe je kunt waken over je capaciteiten en hoe je die kunt vergroten, onder het motto dat je je brein net zo kunt trainen als de spieren in je arm. Ze is ervan overtuigd dat ze dan begrijpen dat ze daarin zelf sturing kunnen toepassen. Margo: “Dat is wat ik ook doe met coaching van volwassenen: bewust worden van je destructieve patronen en vervolgens inzoomen op wat wél werkt en wat beter voor je is. En terugkomend op de kinderen, zou ik dit vanuit ADD-coaching een heel mooi thema vinden om via trainingen aan onderwijzers over te brengen. Maar op dit moment heb ik helaas geen tijd om daar een soort lespakket voor te maken en het vervolgens daadwerkelijk uit te voeren.”

Samenwerking ADD Coaching Brandmerck

Foldertjes verspreiden in Woerden?

Zo’n drie jaar geleden zei Margo’s oudste dochter, die toen als zelfstandig websitedesigner werkzaam was, tegen Margo dat ze eigenlijk aan storytelling zou moeten doen en dat ze haar website moest updaten. Ze adviseerde daarbij om een goed bedrijf te zoeken die ervoor kon zorgen dat ze organisch goed vindbaar zou zijn. Margo’s eerste reactie was ‘Kunnen we niet gewoon foldertjes verspreiden in Woerden?’, waarop haar dochter haar meewarig aankeek met een blik van ‘Ja… dat kan ook’. Maar omdat Margo besefte dat ze er feeling voor heeft en wist wat ze deed, volgde ze haar dochters adviezen op. Er werd toen geregeld dat ze geïnterviewd werd voor goede teksten op haar website en dat ze haar script ging schrijven voor een goede storytelling voor een video op de site.

Uit de kast komen met het ADD label

“Ik vond het spannend, want ik moest mijn verhaal vertellen waarom ik deed wat ik deed”, aldus Margo: “en tot die tijd had ik mijn ADD altijd voor mezelf gehouden en vertelde ik het alleen wanneer mensen, die mijn hulp zochten, ernaar vroegen. Het was niet zo dat ik riep ‘Ik heb het ook, dus kom maar bij mij.’ Ik wilde een goede coach zijn en dat ik toevallig ook ADD had, was niet de hoofdmoot. Ik moest nu eigenlijk ‘uit de kast komen’ waardoor mijn complete sociale netwerk kon zien dat ik ADD had. En dan heb je het toch over dat label, waarvan je zelf wilt bepalen of iemand dat wel of niet mag weten.”

ADD Coaching en Brandmerck

Desondanks heeft Margo zich laten interviewen, heeft ze het script geschreven en is de video gemaakt (zie bovenstaand het prachtige resultaat). Haar dochter heeft vervolgens de complete website ge-update en Margo geïntroduceerd bij Brandmerck, nadat ze de site bezocht had en daar een goed gevoel bij had. Dat is nu drie jaar geleden en het gaat dan vooral om zoekmachine optimalisatie (SEO). Op het moment dat ze met Brandmerck in zee ging, kreeg ze direct veel meer aanmeldingen en gedurende de afgelopen drie jaar heeft ze daarin geen terugval gezien. Ze wordt begeleid qua zoekwoorden in haar content en de mensen van Brandmerck houden netjes bij welke zoekwoorden hoger scoren en welke lager. Margo krijgt daar elke maand een update van, zodat ze zelf precies kan zien wat er gebeurt en waar ze weer tijd en aandacht aan moet besteden. Margo: “Het is een soort van politiek spel wat je speelt om bovenaan in Google te blijven, wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. Je moet erop letten dat bepaalde woorden in je content komen, terwijl ik veel liever uit de losse pols beschrijf hoe mijn dagelijks leven er uitziet met alle trauma’s, bloopers en succesmomenten die we meemaken. Het idee is nu dat we een soort column-achtig iets op de website gaan zetten waarin ik gewoon lekker mijn verhaaltjes kwijt kan, en dat we voor de artikelen die met zoekwoorden te maken hebben een andere constructie bedenken. En die artikelen staan uiteraard ook op mijn website.”

“Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad!”

Kruisbestuiving tussen Brandmerck, Margo en Marijn

Voor haar nieuwsbrieven heeft Margo een virtual assistent, Marijn, die haar content daarin plaatst en in samenwerking met Margo berichten op Instagram en Facebook plaatst. Marijn heeft ook contact met Brandmerck in verband met vragen als ‘Hoe kun je de lezers van de nieuwbrieven selectieve informatie geven?’ en ‘Wat doe je met ongeopende nieuwsbrieven?’. Margo: “Dan ontstaat er een soort kruisbestuiving en dat is gewoon hartstikke leuk! Elke vraag die we bij ze neerleggen, wordt serieus opgepakt en we krijgen inhoudelijk altijd goede feedback en tips. En als het een keer spaak loopt, reageren ze direct en adequaat om te kijken wat er aan de hand is. Wat ik fijn vind, is dat je echt door hen gemonitord wordt en dat ze weten waar ze mee bezig zijn. En dat vertaalt zich ook heel duidelijk in de resultaten, dus het betaalt zich dubbel en dwars terug. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad!”

Ook een online succesverhaal zoals ADD Coaching?

Stuur ons gerust een bericht.

3

Andere interessante cases

Shirtsenzo

Shirtsenzo

Enzo Pepe: een voormalig jeugdvoetballer van Ajax dat zich, samen met zijn vrouw Soraya, tot succesvolle ondernemers hebben ontwikkeld. Ontdek zijn verhaal…

Lees meer
Schilderij Bestellen

Schilderij Bestellen

Op zoek naar een schilderij? Dan zul je steeds vaker Schilderijbestellen.nl in Google voorbij zien komen. Eigenaresse Amber Sardine vertelt je het succesverhaal…

Lees meer

footer Brandmerck online marketing
Daag ons uit!

Daag ons uit!

Vul hieronder je gegevens in en wij beantwoorden direct je vraag of nemen geheel vrijblijvend contact met je op!